Alina Różańska – pedagog, psychoterapeuta uzależnień.

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Regularnie podnoszę kwalifikacje w trakcie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolski Instytut Psychoterapii i Centrum Psychoterapii Integralnej. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu szkoleń z zakresu psychoterapii par i małżeństw wydany przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.

Pracuję w oparciu o model integracyjny, łącząc podejście poznawczo-behawioralne i systemowe. Specjalizuję się w sytuacjach kryzysowych osób i związków, w których funkcjonują. Zajmuję się również terapią uzależnień oraz psychoterapią osób współuzależnionych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Uzyskałam je pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Koninie, w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym oraz w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

Emilia Chojnacka  Filipczak – psycholog , filozof.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia magisterskie z zakresu filozofii (2010) i psychologii (2011). Na studiach filozoficznych zajmowała mnie w szczególności współczesna sztuka kobiet oraz neuroestetyka . Na studiach psychologicznych realizowałam specjalność kliniczną (psychoterapia, psychologia zdrowia i choroby). Studia ukończyłam z wyróżnieniem .

Dążę do tego by jakość mojej pracy wyznaczała wszechstronność kwalifikacji, które staram się  podnosić uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyłam kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, obecnie realizuję proces certyfikacyjny, którego celem jest specjalizacja w terapii uzależnień i współuzależnienia (Studium Terapii Uzależnień IPZ w Warszawie), a ponadto rozwijam umiejętności w ramach psychoterapii, studiując w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie (studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Jestem także certyfikowanym trenerem technik rozwijania pamięci.

W praktyce psychologa zajmuję się diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią. Prywatnie niesłabnącą fascynacją darzę książki – ludzi w książkach, książki w ludziach, tańczę zumbę i uczę się języków.