Przeznaczona jest dla osób, które:

  • mają problem z odróżnieniem złości od agresji,
  • często tracą kontrolę nad swoim zachowaniem, kiedy odczuwają złość,
  • starają się nigdy nie złościć,
  • nie radzą sobie w sytuacjach, gdy ktoś inny się złości.

Złość jest naturalnym uczuciem, jakie pojawia się w życiu każdego człowieka. Nie jest ani dobra, ani zła.
Po prostu jest. Ludzie jednak przeżywają wiele niepokoju, kiedy odczuwają złość i mają ją wyrazić. Normy społeczne bardzo mocno obwarowały to uczucie różnego rodzaju ograniczeniami, hamulcami. Powoduje to jednak raczej tłumienie swoich uczuć niż ich konstruktywną ekspresję.

Agresja jest zachowaniem. Może być czynna lub słowna. Zachowania te mogą być bezpośrednio lub pośrednio kierowane do innych osób. Są też takie sytuacje, w których zachowania agresywne przenoszone są
na przedmioty, zwierzęta lub na samego siebie.

Terapia problemów ze złością i agresją nastawiona jest na pomoc w zrozumieniu tych zjawisk i odnalezieniu indywidualnych rozwiązań.