Adresowana jest do osób, które:

  • przeżywają trudności w porozumiewaniu się, są w konflikcie,
  • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku,
  • doświadczają problemów w obszarze lojalności, zdrady i niepewności w związku,
  • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu; czasami praca koncentruje się na procesie decyzyjnym o pozostaniu
    w związku bądź zakończeniu go,
  • oczekują specjalistycznej pomocy parom w przebiegu uzależnień.

Praca z parą skoncentrowana jest na rozpoznaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w związku.
Współpracuję z parą na wspólnych spotkaniach, które mogą być uzupełniane spotkaniami indywidualnymi.

Czasami z terapii może skorzystać jedna z osób będących w związku, co często jest dobrym początkiem inicjującym zmianę na lepsze.