Terapia skierowana do partnerów osób uzależnionych, ich rodziców i dorosłych dzieci.

  • Rozpoznanie mechanizmów współuzależnienia i praca nad nimi w podstawowym etapie terapii.
  • „Bądź dobry dla siebie” – droga rozwoju osobistego w kolejnym etapie terapii.
  • Interwencja kryzysowa – pomoc rodzinie w przeprowadzeniu interwencji wobec osoby uzależnionej.
  • Poradnictwo dla rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.
  • Trening asertywności.
  • Poczucie własnej wartości – warsztat.

Oferuję specjalistyczną pomoc parom i małżeństwom w przebiegu terapii uzależnień.