• Pomoc osobom uzależnionym – spotkania konsultacyjno-diagnostyczne.
  • Terapia indywidualna i grupowa uzależnienia od alkoholu.
  • „Całkowita abstynencja oraz inne drogi radzenia sobie z uzależnieniem” – diagnoza, określenie potrzeb
    i oczekiwań Pacjenta w tworzeniu indywidualnego planu terapii.
  • Psychoterapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, tj. nałogowymi zachowaniami związanymi z pracą, zakupami, ćwiczeniami fizycznymi, korzystaniem z Internetu oraz nałogowymi zaburzeniami odżywiania.
  • Dla uzależnionych kobiet program rozszerzony jest o specyficzne dla nich zagadnienia.
  • Zapobieganie nawrotom.
  • Trening konstruktywnych zachowań dla osób uzależnionych – dla osób utrzymujących trzeźwość, a mających nadal trudności w funkcjonowaniu w różnych obszarach życia.

Oferuję specjalistyczną pomoc parom i małżeństwom w przebiegu terapii uzależnień.