Alina Różańska – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Regularnie podnoszę kwalifikacje w trakcie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolski Instytut Psychoterapii i Centrum Psychoterapii Integralnej. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu szkoleń z zakresu psychoterapii par i małżeństw wydany przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.

Pracuję w oparciu o model integracyjny, łącząc podejście poznawczo-behawioralne i systemowe. Specjalizuję się w sytuacjach kryzysowych osób i związków, w których funkcjonują. Zajmuję się również psychoterapią uzależnień oraz terapią osób współuzależnionych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Uzyskałam je pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Koninie, w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym oraz w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.