Celem interwencji kryzysowej jest możliwie największe przejęcie kontroli nad sytuacją kryzysową.

Interwencja kryzysowa może być działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej, albo zapoczątkować proces terapeutyczny.

Pomoc polega na:
– zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa,
– zredukowaniu objawów reakcji kryzysowej,
– przywróceniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami.

Liczba spotkań ustalana jest indywidualnie.