Celem interwencji kryzysowej jest możliwie największe przejęcie kontroli nad sytuacją kryzysową.

Interwencja kryzysowa może być działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej, albo zapoczątkować proces terapeutyczny.

Pomoc polega na:
– zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa,
– zredukowaniu objawów reakcji kryzysowej,
– przywróceniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami.

Liczba spotkań ustalana jest indywidualnie.

Pomoc terapeutyczna osobie doświadczającej kryzysu wymaga nie tylko szybkiej interwencji,
ale nierzadko współdziałania z innymi służbami np. pogotowiem ratunkowym, policją czy
pomocą społeczną.

Oferowana pomoc za pośrednictwem internetu ma swoje ograniczenia, dlatego w ramach sesji
online nie prowadzę Interwencji Kryzysowej.