Terapia osób współuzależnionych

Terapia osób współuzależnionych

Terapia skierowana do partnerów osób uzależnionych, ich rodziców i dorosłych dzieci.

  • Rozpoznanie mechanizmów współuzależnienia i praca nad nimi w podstawowym etapie terapii.
  • "Bądź dobry dla siebie" - droga rozwoju osobistego w kolejnym etapie terapii.
  • Interwencja kryzysowa - pomoc rodzinie w przeprowadzeniu interwencji wobec osoby uzależnionej.
  • Poradnictwo dla rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.
  • Trening asertywności.
  • Poczucie własnej wartości - warsztat.

Oferujemy specjalistyczną pomoc parom i małżeństwom w przebiegu terapii uzależnień.

Bez względu na charakter terapii, istnieje możliwość przeprowadzenia równoległego procesu terapeutycznego u obojga partnerów.