Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Celem interwencji kryzysowej jest możliwie największe przejęcie kontroli nad sytuacją kryzysową. 

Interwencja kryzysowa może być działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej, albo zapoczątkować proces terapeutyczny.

Pomoc polega na: 

  • zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa, 
  • zredukowaniu objawów reakcji kryzysowej, 
  • przywróceniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami. 

Liczba spotkań ustalana jest indywidualnie.