Strona Główna

Strona główna

 

Prywatny Ośrodek Psychoterapii w Koninie oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii dorosłych, psychoterapii par i małżeństw, a także w psychoterapii uzależnień oraz członków rodzin osób uzależnionych.

Z myślą o osobach, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w terapii w ciągu tygodnia istnieje możliwość odbycia jej w systemie weekendowym.

Doświadczeni eksperci będący członkami zespołu, w swojej pracy kierują się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień. Stale pogłębiają wiedzę
i umiejętności, a swoją pracę poddają ciągłej, profesjonalnej superwizji.

Położenie Ośrodka zapewnia dogodny dojazd oraz dyskrecję.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanej pomocy.