Prywatny Gabinet Terapeutyczny

  • Interwencja kryzysowa
    Celem jest możliwie największe przejęcie kontroli nad sytuacją kryzysową.

  • Psychoterapia uzależnień
    Pomoc osobom uzależnionym - spotkania konsultacyjno-diagnostyczne.

  • Terapia problemów ze złością i agresją
    Terapia problemów ze złością i agresją nastawiona jest na pomoc w zrozumieniu tych zjawisk i odnalezieniu indywidualnych rozwiązań.

Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii dorosłych, psychoterapii par i małżeństw, a także
w psychoterapii uzależnień oraz członków rodzin osób uzależnionych.

Z myślą o osobach, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w terapii w ciągu tygodnia istnieje możliwość odbycia jej w systemie weekendowym. Doświadczeni eksperci będący członkami zespołu, w swojej pracy kierują się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień. Stale pogłębiają wiedzę i umiejętności, a swoją pracę poddają ciągłej, profesjonalnej superwizji. Położenie Ośrodka zapewnia dogodny dojazd oraz dyskrecję. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanej pomocy.