Prywatny Gabinet Terapeutyczny

  • Interwencja kryzysowa
    Celem jest możliwie największe przejęcie kontroli nad sytuacją kryzysową.

  • Psychoterapia uzależnień
    Pomoc osobom uzależnionym - spotkania konsultacyjno-diagnostyczne.

  • Terapia problemów ze złością i agresją
    Terapia problemów ze złością i agresją nastawiona jest na pomoc w zrozumieniu tych zjawisk i odnalezieniu indywidualnych rozwiązań.

W prywatnym gabinecie terapeutycznym oferuję diagnozę i terapię osobom uzależnionym, dorosłym członkom ich rodzin oraz terapie par i małżeństw.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień i poddaję je superwizji.
Z myślą o osobach, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w terapii w ciagu tygodnia istnieje możliwość odbycia jej w systemie weekendowym.
Położenie gabinetu zapewnia dogodny dojazd oraz dyskrecję. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferowanej pomocy.